TABOR 7.a in 7.c

Sporočamo vam, da so učenci 7. a in 7. c varno prispeli v CŠOD Kavka. Pričakalo jih je lepo vreme in vsi so dobro razpoloženi. Udeleženci tabora vas lepo pozdravljajo.

VPIS OTROK V OSNOVNO ŠOLO KOLEZIJA

 BISTVENE INFORMACIJE ZA STARŠE ŠOLSKIH NOVINCEV 1. Vpis otrok v osnovno šolo urejata Zakon o osnovni šoli – v nadaljevanju ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06- uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Uredba o...

ŠPORTNI DAN ZA 6. IN 7. RAZRED

V ponedeljek, 16. 1. 2023, je športni dan za 6. in 7. razred odpovedan zaradi slabe vremenske napovedi. Aktiv športa

STATUS ŠPORTNIKA IN UMETNIKA

Ob začetku koledarskega leta je ponovno čas za vlaganje vlog za dodelitev statusa športnika in umetnika. Starši lahko podate predlog za pridobitev statusa najpozneje do 15. januarja. Vloga je dostopna na šolski spletni strani...
Dostopnost