Skoči na glavno vsebino

LOKACIJA CESTA V MESTNI  LOG

Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
01 283 22 59

 

 

 

Ravnateljica:


 Nina Triller
nina.triller(at)oskolezija.si

LOKACIJA SPLITSKA

Splitska ulica 13
1000 Ljubljana
01 283 30 13

Pomočnica ravnateljice:
Katja Briški
katja.briski(at)oskolezija.si

Tajništvo:
Jožica Marinko
jozica.marinko(at)guest.arnes.si

Knjižničar:
Janez Moder
janez.moder1(at)guest.arnes.si

Svetovalni delavci:

Mihaela Kovačič (2., 4. in 5. razred)
mihaela.kovacic(at)oskolezija.si
tel: 01 429 47 52

Janja Hanžel (1. in 3. razred)
janja.hanzel(at)guest.arnes.si
tel: 01 283 13 23

Samo Pirec
samo.pirec(at)oskolezija.si

Vodja kuhinje:
Anita Oplotnik
anita.oplotnik(at)guest.arnes.si
telefon: 051 351 781

Računalničarka:
Tamara Mršol
tamara.mrsol(at)oskolezija.si

Pomočnica ravnateljice:
Mateja Miklavčič
mateja.miklavcic(at)oskolezija.si

Tajništvo:
Romana Predovič
romana.predovic(at)guest.arnes.si

Knjižničarka:
Nina Valant
nina.valant(at)guest.arnes.si

Svetovalni delavki:

Veronika Poles veronika.poles(at)oskolezija.si
tel:  01 283 29 11

Tina Svetičič
tina.sveticic(at)oskolezija.si
tel: 01 283 30 49

Vodja kuhinje:
Katarina Marinko
katarina.marinko1@guest.arnes.si
telefon: 051 351 781

Računalničarka:
Teja Demič
teja.demic(at)oskolezija.si

ODJAVA IN PRIJAVA PREHRANE: Romana Predovič, tel.: 01 283 30 13

NAJEMI IN OBRAČUN PROSTOROV ŠOLE:
Lokacija Cesta v Mestni Log: Nina Tominšek, tel.:  01 429 47 54
Lokacija Splitska: Romana Predovič, tel.: 01 283 30 13

KNJIGOVODJA – OBRAČUN POLOŽNIC : Nina Tominšek, tel.:  01-429-4754, nina.tominsek(at)guest.arnes.si

RAČUNOVODSTVO: 01 283 24 14, racunovodstvo(at)oskolezija.si

Račun UJP: 01261-6030661885

Davčna številka: 38359073

USTANOVITELJ: Mestna občina Ljubljana

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda – zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev
Ravnatelj – pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda
Strokovni organi zavoda – učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Svet staršev – sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli

LOKACIJA CESTA V MESTNI LOG

 

LOKACIJA SPLITSKA

 

Dostopnost