Razredna stopnja

RAZREDNIKI

 
  RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV 2. UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV
1. a Živa Kozin ziva.kozin@guest.arnes.si Liljana Petrič   liljana.petric@oskolezija.si
1. b Tjaša Taufer tjasa.taufer@guest.arnes.si Mojca Zidanič mojca.zidanic@oskolezija.si
1. c Kaja Novljan kaja.novljan@guest.arnes.si Mateja Menart mateja.menart@guest.arnes.si
1. d Irena Lombar irena.lombar@guest.arnes.si Branka Mladenović branka.mladenovic@guest.arnes.si
2. a Nelly Tiran nelly.tiran@oskolezija.si    
2. b Tina Pleško tina.plesko@oskolezija.si    
2. c Anja Podojsteršek anja.podojstersek@guest.arnes.si    
2. d Maruša Zabukovec marusa.zabukovec@guest.arnes.si    
3. a Saša Štilec sasa.stilec@guest.arnes.si    
3. b Jasmina Rečnik jasmina.recnik@guest.arnes.si    
3. c Martina Frantar martina.frantar@guest.arnes.si    
3. d Tatjana Rade tatjana.rade@guest.arnes.si    
4. a Valerija Lebar Meze valerija.lebar-meze@oskolezija.si    
4. b Leja Hrnčič leja.hrncic@guest.arnes.si    
4. c Natalija Ružič natalija.ruzic@oskolezija.si    
4. d Milena Zrimšek Košorog milena.zrimsek@guest.arnes.si    
4. e Andrea German andrea.german@guest.arnes.si    
5. a Kristina Šolmajer Stropnik kristina.stropnik@oskolezija.si    
5. b Kristina Rupret kristina.rupret@oskolezija.si    
5. c Suzana Boj suzana.boj@oskolezija.si    
5. d Polonca Slobodnik polona.slobodnik@guest.arnes.si    
 

UČITELJI OPB

  UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV
1. a Barbara Tomic barbara.tomic@guest.arnes.si
1. b Simona Škulj Bogataj simona.skulj-bogataj@oskolezija.si
1. c Nina Bizjak nina.bizjak@guest.arnes.si
1. d Polonca Gomišček polona.gomiscek@guest.arnes.si
2. a Bernarda Baškovč bernarda.baskovc@guest.arnes.si
2. b Barbara Senica barbara.senica@guest.arnes.si
2. c Nika Strosar nika.strosar@guest.arnes.si
2. d Barbara Majcen barbara.majcen@guest.arnes.si
3. a Eva Krevl eva.krevl@oskolezija.si
3. b Vera Brus vera.brus@guest.arnes.
3. c Irena Kurtovič irena.kurtovic@guest.arnes.si
3. d Viljem Hlad vili.hlad@guest.arnes.si
4. b Viktor Ekart viktor.ekrat@oskolezija.si
4. ac Lilijana Šeruga liljana.seruga@guest.arnes.si
Eva Gorišek eva.gorisek@oskolezija.si
4. ad Vlasta Lipovec vlasta.lipovec@guest.arnes.si
4. ae Urška Curk urska.curk@guest.arnes.si
5. ad Žiga Dobaj ziga.dobaj@guest.arnes.si
Angela Plevnik angela.plevnik@guest.arnes.si
5. bc Anja Fludernik anja.fludernik@guest.arnes.si

UČITELJI DSP

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV
Blanka Čebašek blanka.cebasek@guest.arnes.si
Anja Filipič anja.dolenc@guest.arnes.si
Aksana Heliasina aksana.heliasina@guest.arnes.si
Liljana Hribar liljana.hribar@guest.arnes.si
Mojca Kersnik mojca.kersnik1@guest.arnes.si
Damjana Mojškerc damjana.mojskerc@oskolezija.si
Živa Šoba ziva.soba@oskolezija.si
Eva Tekavčič eva.tekavcic@oskolezija.si

TEHNIČNO OSEBJE

PRIIMEK IN IME FUNKCIJA ELEKTRONSKI NASLOV
Tamara Mršol računalničarka tamara.mrsol@guest.arnes.si
Benedik Mateja vodja šolske prehrane mateja.benedik@guest.arnes.si telefon: 01 28 33 051

 

Dostopnost