Spoštovani starši!

V zadnjem času je v nekaj primerih prišlo do nejasnosti glede pravočasne odjave prehrane za otroka, zato vam sporočamo, kako lahko, če otrok zboli ali je iz drugega razloga odsoten od pouka, odjavite prehrano.

·       Odjava v primeru bolezni otroka (tudi v primeru pozitivnega testa PCR)

Prehrano čim prej oziroma najkasneje do 8. ure odjavite pisno na naslov: prehrana.kolezija@guest.arnes.si, ali na telefonsko številko: 01/28-33-013 oz. 01/429-47-54, ali na mobilno številko: 041/339 960. Tako bo prehrana odjavljena že za isti dan.

·       Odjava v primeru drugih odsotnosti

Prehrano odjavite vsaj en delovni dan prej najkasneje do 10. ure (šolske počitnice se ne upoštevajo kot delovni dan) pisno na naslov: prehrana.kolezija@guest.arnes.si, ali na telefonsko številko: 01/28-33-013 oz. 01/429-47-54, ali na mobilno številko: 041/339 960. Tako bo prehrana odjavljena že naslednji dan.

·       Odjava v primeru karantene, ki jo vzpostavi šola

Prehrana je za otroke oddelka, za katerega vzpostavimo karanteno, avtomatično odpovedana. Otroci, ki so izjema od karantene in so v času karantene pri pouku v šoli, bodo imeli skladno s prijavo organizirane vse oboke, na katere so prijavljeni. Za otroke, ki bodo zaradi izjeme od karantene prisotni pri pouku v šoli, prosim, da na: prehrana.kolezija@guest.arnes.si sporočite ime učenca, ki bo v šoli, da bo imel zagotovljen obrok.

·       Odjava v primeru šole v naravi, taborov in dejavnosti, ki jih organizira šola

Prehrana je za otroke oddelka, ki so udeleženi v šoli v naravi, na taboru in na različnih dejavnostih, avtomatično odjavljena, če je organizirana drugje. Otroci, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, bodo imeli v primeru prisotnosti v šoli skladno s prijavo organizirane vse oboke, na katere so prijavljeni.

Če odjave ne bomo prejeli pravočasno, bomo morali prehrano zaračunati v polni ceni. To velja tudi za subvencionirano prehrano.

Prosim, da odjavo in prijavo prehrane sporočate samo na omenjene elektronske naslove in telefonske številke ter teh podatkov ne sporočate učiteljem ali drugim zaposlenim na šoli.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujem. 

Lep pozdrav.

Nina Triller

Dostopnost