TABOR 7.a in 7.c

Sporočamo vam, da so učenci 7. a in 7. c varno prispeli v CŠOD Kavka. Pričakalo jih je lepo vreme in vsi so dobro razpoloženi. Udeleženci tabora vas lepo pozdravljajo.

VPIS OTROK V OSNOVNO ŠOLO KOLEZIJA

 BISTVENE INFORMACIJE ZA STARŠE ŠOLSKIH NOVINCEV 1. Vpis otrok v osnovno šolo urejata Zakon o osnovni šoli – v nadaljevanju ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06- uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Uredba o...

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE, 18. 11. 2022

Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se izvaja kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Letošnji tradicionalni zajtrk bo potekal v petek, 18. 11. 2022, pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!« in bo...
Dostopnost