Zaposleni – lokacija Cesta v Mestni log

 

 

Elektronski naslovi

 

Priimek in ime e.naslov
Alagić Dijana dijana.alagic@guest.arnes.si
Baškovč Bernarda bernarda.baskovc@guest.arnes.si
Boj Suzana suzana.boj@oskolezija.si
Briški Katja katja.briski@oskolezija.si
Cepanec Ivan ivan.cepanec@oskolezija.si
Cerar Manca manca.cerar@guest.arnes.si
Curk Urška urska.curk@guest.arnes.si
Dolinar Tanja tanja.dolinar@oskolezija.si
Draksler Mulej Monika draksler-mulej@guest.arnes.si
Drljača Diana diana.drljaca@guest.arnes.si
Ekart Viktor viktor.ekart@oskolezija.si
Gorišek Eva eva.gorisek@guest.arnes.si
Hafner Tina tina.hafner@oskolezija.si
Jereb Breda breda.jereb@oskolezija.si
Jovanović Branka branka.jovanovic@guest.arnes.si
Kastelic Stanka stanka.kastelic@oskolezija.si
Kern Metoda metoda.kern@oskolezija.si
Kobe Tomič Petra petra.kobe-tomic@oskolezija.si
Kodela Maja maja.kodela@oskolezija.si
Košti Laznik Jerneja jerneja.kosti-laznik@guest.arnes.si
Kovačič Mihaela mihaela.kovacic1@guest.arnes.si
Koželj Nikolaj nikolaj.kozelj@guest.arnes.si
Krevl Eva eva.krevl@oskolezija.si
Križaj-Šmitek Lučka lucka.krizaj-smitek@guest.arnes.si
Lajovic Sonja sonja.lajovic@oskolezija.si
Lebar Meze Valerija valerija.lebar-meze@oskolezija.si
Mlinar Anja anja.mlinar@guest.arnes.si
Mojškerc Damjana damjana.mojskerc@guest.arnes.si
Novak Maja maja.novak12@guest.arnes.si
Mojca Katarina Papler mojca-katarina.papler@guest.arnes.si
Terezija Oblak terezija.oblak@oskolezija.si
Petrun Ana ana.petrun@oskolezija.si
Pivk Dejan dejan.pivk@oskolezija.si
Pleško Tina tina.plesko@oskolezija.si
Podojsteršek Anja anja.podojstersek@guest.arnes.si
Ponikvar Lazič Tatjana tatjana.ponikvar@guest.arnes.si
Požarnik Vavken Barbara barbara.pozarnik-vavken@oskolezija.si
Rankel Petra petra.rankel@oskolezija.si
Rozman Tanja tanja.rozman@guest.arnes.si
Ružič Natalija natalija.ruzic@oskolezija.si
Rupret Kritstina kristina.rupret@oskolezija.si
Smolnikar Barbara barbara.smolnikar@oskolezija.si
Suhadolnik Nagode Saša sasa.suhadolnik-nagode@oskolezija.si
Šeruga Liljana lilijana.seruga@guest.arnes.si
Šinkovec Katja katja.sinkovec1@guest.arnes.si
Šoba Živa ziva.soba@oskolezija.si
Šolmajer Stropnik Kristina kristina.stropnik@oskolezija.si
Taufer Tjaša tjasa.taufer@guest.arnes.si
Tegelj Anja anja.tegelj@guest.arnes.si
Tekavčič  Eva eva.tekavcic@oskolezija.si
Tiran Nelly nelly.tiran@oskolezija.si
Triller Nina nina.triller@guest.arnes.si
Vadnjal Nada nada.vadnjal@oskolezija.si
Zorč Anamarija anamarija.zorc@guest.arnes.si

 

RAZREDNA STOPNJA

 

  RAZREDNIK
2. a Nelly Tiran
2. b Tjaša Taufer
2. c Tina Pleško
3. a Kristina Šolmajer Stropnik
3. b Anja Tegelj
4. a Valerija Lebar Meze
4. b Natalija Ružič
4. c Barbara Požarnik Vavken
5. a Kristina Rupret
5. b Suzana Boj

 

 

 OPB

 

2. a Bernarda Baškovč
2. b Barbara Smolnikar
2. c Urška Curk
3. a Eva Krevl
3. b Nada Vadnjal
4. a

Viktor Ekart

Branka Jovanovič

4. b
4. c
5. a

Eva Gorišek

Jerneja Košti Laznik/Nadja Urbanc

5. b

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

  RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. a Ivan Cepanec (ZGO, SLJ) Dijana Alagić/Maja Rebernik Nerat (TJA)
6. b Tanja Dolinar (TJA) Ana Petrun (DSP)
6. c Katja Šinkovec (GOS, BIO) Eva Tekavčič (DSP)
7. a Eva Gorišek (LUM) Živa Šoba (DSP)
7. b Nikolaj Koželj (KEM, NAR)

Jerneja Košti Laznik/

Nadja Urbanc (SLJ)

7. c Maja Kodela (TJA) Anja Mlinar (ANG)
8. a Petra Rankel (ŠPO) Stanka Kastelic (MAT)
8. b Tina Hafner (GEO) Sonja Lajovic (RAČ)
8. c Petra Kobe Tomič (DKE) Liljana Šeruga (GUM)
9. a Metoda Kern (SLJ) Breda Jereb (SLJ)
9. b Dejan Pivk (ŠPO) Tatjana Ponikvar Lazič (MAT, FIZ)

 

 

NERAZREDNIKI

 

Učitelj
Urška Curk (ŠPO)
Jerneja Košti Laznik (SLJ)
Anja Mlinar (TJA)
Tanja Rozman/Terezija Oblak (MAT, TIT)
Jana Plut (MAT, TIT)
Dijana Alagić/Maja Rebernik Nerat (TJA)

 

 

DRUGI USLUŽBENCI

 

Vodenje in svetovanje

 

FUNKCIJA
ravnateljica Nina Triller
pomočnica ravnateljice Katja Briški
svetovalna delavka Mihaela Kovačič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Damjana Mojškerc
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Eva Tekavčič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Ana Petrun
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Živa Šoba
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Saša Suhadolnik Nagode
knjižničarka Lučka Križaj Šmitek

 

Administracija

 

FUNKCIJA
tajnica v VIZ Jožica Marinko
računovodkinja Mojca Lesjak
knjigovodja Maja Novak

 

Tehnična služba

 

DELOVNO MESTO
računalničarka Sonja Lajovic
vodja šolske prehrane Katja Šinkovec
kuhar Gašper Kos
kuhar/hišnik Andrej Stipič
kuhinjska pomočnica Đulsima Ljutić
hišnik Primož Petrič
čistilka Radojka Radić
čistilka Jasnica Begić
čistilka Jela Mešić
čistilka Lazarka Pančić
čistilka Zumreta Redžić
čistilka Senijada Kuburić
čistilka Bojana Ivančič