VODENJE IN SVETOVANJE

FUNKCIJA ELEKTRONSKI NASLOV
ravnateljica Nina Triller nina.triller@guest.arnes.si
pomočnica ravnateljice Mateja Miklavčič mateja.miklavcic@oskolezija.si
knjižničarka Majda Samsa majda.samsa@guest.arnes.si
svetovalna delavka Nina Klemen nina.klemen@guest.arnes.si telefon: 01 283 29 11
svetovalna delavka Tina Svetičič tina.sveticic@guest.arnes.si telefon: 01 283 30 49
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Blanka Čebašek blanka.cebasek@guest.arnes.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Anja Filipič anja.dolenc@guest.arnes.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Liljana Hribar liljana.hribar@guest.arnes.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Mojca Kersnik mojca.kersnik1@guest.arnes.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Urška Sedevčič urska.sedevcic@centerjanezalevca.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Anja Struna anja.struna@guest.arnes.si
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Neža Zazvonil neza.zazvonil@guest.arnes.si

UČITELJI

 IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV
Helena ANGELSKI helena.angelski@guest.arnes.si
Bernarda AVSENIK bernarda.avsenik1@guest.arnes.si
Nataša BAVEC natasa.bavec@guest.arnes.si
Mateja BENEDIK mateja.benedik@guest.arnes.si
Vera BRUS vera.brus@guest.arnes.si
Marjeta COLARIČ marjeta.colaric@guest.arnes.si
Jože ČASAR joze.casar@guest.arnes.si
Teja DEMIČ teja.demic@guest.arnes.si
Eva DOBOVIČNIK eva.dobovicnik@oskolezija.si
Andrea GERMAN andrea.german@guest.arnes.si
Polonca GOMIŠČEK polona.gomiscek@guest.arnes.si
Renata GUNA renata.guna@guest.arnes.si
Vili HLAD vili.hlad@guest.arnes.si
Klemen KERSTEIN klemen.kerstein@guest.arnes.si
Jolanda KLINC jolanda.klinc@oskolezija.si
Barbara KLUN ROMBO barbara.klun@guest.arnes.si
Suzana KRANJEC suzana.kranjec@guest.arnes.si
Vlasta LIPOVEC vlasta.lipovec@guest.arnes.si
Irena LOMBAR irena.lombar@guest.arnes.si
Barbara MAJCEN barbara.majcen@guest.arnes.si
Mojca MARINČ mojca.marinc@guest.arnes.si
Mateja MENART mateja.menart@guest.arnes.si
Branka MLADENOVIĆ branka.mladenovic@guest.arnes.si
Olga OMEJC olga.omejc@guest.arnes.si
Špela PEKLAJ spela.peklaj@guest.arnes.si
Liljana PETRIČ liljana.petric@oskolezija.si
Angela PLEVNIK angela.plevnik@guest.arnes.si
Nika PIPAN nika.pipan@guest.arnes.si
Marta PRAPROTNIK marta.praprotnik@guest.arnes.si
Dragi PREVC dragica.prevc@guest.arnes.si
Tatjana RADE tatjana.rade@guest.arnes.si
Nika RAJOVEC nika.rajovec@guest.arnes.si
Aleš RAVNJAK ales.ravnjak@guest.arnes.si
Polonca SLOBODNIK polona.slobodnik@guest.arnes.si
Ingrid SOJER ingrid.sojer@guest.arnes.si
Marijana Elena STANKO elena.stanko@guest.arnes.si
Tina SVETIČIČ tina.sveticic@guest.arnes.si
Saša ŠTILEC sasa.stilec@guest.arnes.si
Simona ŠKULJ BOGATAJ simona.skulj-bogataj@guest.arnes.si
Katja VINDIŠ katja.vindis@guest.arnes.si
Nataša TRDAN ZAGER natasa.zager@guest.arnes.si
Nataša URŠIČ natasa.ursic@guest.arnes.si
Maruša ZABUKOVEC marusa.zabukovec@guest.arnes.si
Mojca ZIDANIČ mojca.zidanic@OSKOLEZIJA.SI
Milena ZRIMŠEK KOŠOROG milena.zrimsek@guest.arnes.si
Vesna ŽNIDAR KADUNC vesna.znidar-kadunc@guest.arnes.si

RAZREDNIKI IN UČITELJI na razredni stopnji

  RAZREDNIK 2. UČITELJ V 1. RAZREDU
1. a Liljana Petrič Jolanda Klinc
1. b Mojca Zidanič Eva Dobovičnik
1. c Saša Štilec Ingrid Sojer
1. d Irena Lombar Mateja Menart
2. d Barbara Majcen
2. e Maruša Zabukovec
3. c Renata Guna
3. d Polonca Slobodnik
4. d Milena Zrimšek Košorog
4. e Andrea German
5. c Tatjana Rade
5. d Nika Rajovec

OPB

  UČITELJ
1. a Katja Vindiš
1. b Simona Škulj Bogataj
1. c Polonca Gomišček
1. d Dragica Prevc
2. d Branka Mladenović
2. e Vera Brus
3. c Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar
3. d Viljem Hlad
4. d Marjeta Colarič
4. e Nika Pipan/Nataša Trdan Zager, Vesna Žnidar
5. c, 5. d Špela Peklaj, Nika Rajovec

RAZREDNIKI IN SORAZRENIKI na predmetni stopnji

  RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. d Nataša Uršič Olga Omejc
6. e Klemen Kerstein Tina Svetičič
7. d Aleš Ravnjak Mateja Benedik
7. e Nataša Bavec Nika Pipan
8. d Barbara Klun Rombo Elena Marijana Stanko
8. e Bernardka Avsenik Helena Angelski
9. c Vlasta Lipovec Marta Praprotnik
9. d Jože Časar Angela Plevnik

TEHNIČNO OSEBJE

 IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ELEKTRONSKI NASLOV
Teja DEMIČ računalničarka teja.demic@guest.arnes.si
Mateja BENEDIK vodja šolske prehrane mateja.benedik@guest.arnes.si
telefon: 01 28 33 051
Franci BRČAN hišnik
Nada HABINC kuharica
Marjan KROPAR kuhar
Dragana ŠAKANOVIĆ kuhinjska pomočnica
Žiga BLAŽIČ kuhinjski pomočnik
Jelena ĆORKOVIČ čistilka
Senada ČAUŠEVIĆ čistilka
Erika DEBEVEC čistilka
Snježana JOKIĆ čistilka
Belkisa LAKIĆ čistilka
Alma NASUFOVIĆ čistilka
Raza RODALJEVIĆ čistilka
Suvada SMLATIĆ čistilka