Ob začetku koledarskega leta je ponovno čas za vlaganje vlog za dodelitev statusa športnika in umetnika.

Starši lahko podate predlog za pridobitev statusa najpozneje do 15. januarja. Vloga je dostopna na šolski spletni strani https://www.oskolezija.si/status-sportnika-in-kultrunika/

Dostopnost