Spoštovani starši in učenci,

v rubriki Učenci/Status športnika in kulturnika najdete vlogo in pravilnik za status športnika in kulturnika.

Vlogo je treba oddati na pošto kot priporočeno pošiljko in poslati na naslov Cesta v Mestni log 46 do 15. septembra 2021.

Dostopnost