Spoštovani!

Vsi, ki ne boste prevzeli spričevala v sredo, 24. 6. 2020, lahko spričevalo v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju prevzamete od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 2020.

Spričevalo prevzamete v tajništvu šole, kjer se je otrok šolal, v času uradnih ur  in sicer od 9. do 13. ure.

Dostopnost