Skladno s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (UL RS, št. 50/12) vas obveščamo, da lahko spričevalo, ki ga ni bilo mogoče podeliti učencu ob zaključku pouka, osebno prevzame učenec ali njegovi starši, in sicer v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta od 9.00 do 13.00 v tajništvu šole na lokaciji Cesta v Mestni log.

Dostopnost