Tako kot na drugih šolah po Slovenij, tudi na OŠ Kolezija že ves čas sledimo zakonskim predpisom in si prizadevamo, da bi z njihovimi izvajanji v praksi pomagali preprečevati širjenje nalezljivih bolezni in ohranjali možnosti za izvajanje pouka v šolskih prostorih.

S starši želimo imeti vzpostavljen dober odnos in naša medsebojna komunikacija podpira izvajanje našega vzgojno-izobraževalnega procesa. To nam pomaga tudi pri zagotavljanju zdravega okolja, saj nam starši vse okužbe povezane s COVID-19, tudi na podlagi samotestiranja, vestno in pravočasno sporočajo, kar zagotavlja pogoje za varno izvajanje pouka v šolskih prostorih.

Ob zadnjem odloku, ki se bo na šolah pričel izvajati v sredo, 17. 11. 2021, pa je na šoli nastal dopis, kjer so opisani pomisleki pedagoških delavcev OŠ Kolezija glede izvajanja novega odloka, še preden začnemo z njegovim izvajanjem.

Dopis je bil skupaj z mojim sporočilom za starše in Izjavo za javnost, ki jo je podalo Združenje ravnateljev, posredovan staršem naše šole, saj smo kot vedno želeli delovati transparentno in jih informirati o dogajanju, ki je bilo sicer predstavljeno tudi v medijih. Dopis se je preko vikenda pričel širiti po socialnih omrežjih in odzivi so bili različni.

Namen dopisa ni bil razdvajanje javnosti ter opredeljevanje za ali proti samotestiranju in vnašanje nemira v že tako nemirnih časih, temveč je nastal z namenom, da staršem naših učencev predstavimo tudi pomisleke naših pedagoških delavcev še preden bomo pričeli z izvajanjem odloka.

Še enkrat poudarjam, da si bomo na OŠ Kolezija še naprej prizadevali za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in na šoli nismo proti samotestiranju, ter vemo, da smo dolžni spoštovati zakonske podlage, kar pomeni, da bomo delovali tudi v skladu z zadnjim odlokom.    

Ker je do pričetka izvajanja odloka še nekaj časa, upamo, da bo odlok dopolnjen še s kakšno spremembo (npr. dovoljeno samotestiranje otrok v domačem okolju, kjer lahko morebitno okužbo ugotovijo še preden okuženi otrok pride v stik z učenci v šoli, pa naj bo to v času šolskega prevoza ali ob vstopu v šolo.), ki bi vsem omogočila, da poskrbimo tako za preprečevanje širjenja okužb, kakor tudi izvajanje učnega procesa v prostorih šole.  

Vsi si želimo, da se širjenje virusa ustavi in da bi šole lahko ves čas ostale odprte in za to delamo resnično vse in bomo seveda tako ravnali tudi v bodoče.

Nina Triller, ravnateljica OŠ Kolezija

Dostopnost