Spoštovani starši!

V tednu od 22. 3. 2021 do 26. 3. 2021 se bo na slovenskih šolah za šestošolce in devetošolce pričelo izvajati pilotno e-testiranje. Namen pilotnega e-testiranja je seznanitev s programom za e-testiranje v primeru, da bo NPZ v elektronski obliki in spoznavanje z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki. Za sedaj velja, da se bo nacionalno preverjanje znanja v tem šolskem letu izvedlo na klasičen način; v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja.

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analize dosežkov. Organizatorji bodo preverjali vzdržljivost sistema in prijaznost programa do uporabnikov.

Testiranje bo potekalo v času pouka (od 7.30 do 14.45) v računalniški učilnici.

Razpored pilotnega testiranja na naši šoli:

9. A, B, C in D: torek, 23. 3. 2021

6. A, B, D in E: četrtek, 25. 3. 2021

6. C: petek, 26. 3. 2021

Dostopnost