Po pripojitvi boste učenci šolanje nadaljevali z istimi sošolci in na isti lokaciji, saj zaradi pripojitve ni prišlo do mešanja razredov. Vsi prvošolci boste pouk obiskovali na lokaciji Splitska 13.

Novost je preimenovanje oddelkov na lokaciji Splitska 13, saj na šoli ne moremo imeti več oddelkov z enakim imenom.

Oddelki se bodo preimenovali tako:

Šolsko leto 2019/2020Šolsko leto 2020/2021
 1.c, 1.d
1.a, 1.b2.d,2.e
2.a, 2.b3.c, 3.d
3.a, 3.b4.d, 4.e
4.a, 4.b5.c, 5.d
5.a, 5.b6.d, 6.e
6.a, 6.b7.d, 7.e
7.a, 7.b8.d, 8.e
8.a, 8.b9.c, 9.d
Dostopnost