Osnovna šola Kolezija sodeluje v projektu Neverjetnih let – Program vodenja razreda za učitelje. Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem. Učitelji lahko z uporabo učinkovitih veščin krepijo otrokovo pripravljenost na šolo, vztrajnost pri delu, motivacijo, vzpodbujajo medsebojno sodelovanje, čustveno samouravnavanje otrok in zmanjšajo medvrstniško nasilje. Programi Neverjetna leta krepijo duševno blagostanje, preprečujejo težave in nudijo podporo pri obravnavah že nastalih težav.  Učitelji na izobraževanjih pridobijo veščine in so vzpodbujeni, da posamezne veščine uvajajo in preizkusijo pri svojem delu v razredu.

Vodja projekta: Tina Pleško

Dostopnost