Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je posredovalo okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka v času pouka na daljavo in zaostrenih epidemioloških razmer. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana bomo na podlagi zbranih podatkov v naslednjem tednu od ponedeljka, 9. 11. 2020 dalje, organizirali možnost prevzema toplih obrokov za nekatere učence.

Brezplačni topli obrok (kosilo), pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano (tj. učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije)).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se morajo na prevzem takšnega obroka predhodno nujno prijaviti. Prijavnico bomo posredovali na spletne naslove staršev naših učencev. V želji, da bomo lahko v tako kratkem času organizirali prevzem toplih obrokov, vas prosim, da prijavnico izpolnite najkasneje do nedelje, 8. 11. 2020. V primeru tehničnih težav lahko prijavo v ponedeljek do 8.30 sporočite tudi v tajništvo (na lokaciji Cesta v Mestni log: ga. Jožica Marinko – tel.: 01 283 22 59, na lokaciji Splitska: ga. Romana Predovič – tel.: 01 283 3013). Za hiter odziv se vam iskreno zahvaljujemo.

S prijavo učenci/starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na naši šoli. Natančnejše informacije o prevzemu toplega obroka, vam sporočimo naknadno.

Če se je vaša družina znašla v stiski, pa žal niste med upravičenci za prevzem toplega obroka, se prosim obrnite na šolsko svetovalno službo (na lokaciji Cesta v Mestni log: ga. Eva Tekavčič in ga. Mihaela Kovačič, na lokaciji Splitska: ga. Tina Svetičič in ga. Nina Klemen), da boste skupaj poiskali možnost zagotavljanja najustreznejše pomoči.

Želim vam veliko zdravja in vas lepo pozdravljam.

                                                                                   Nina Triller, ravnateljica OŠ Kolezija

Dostopnost