V okviru predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika in izbirnega predmeta  francoščina smo se kot edina šola iz Slovenije vključili v projekt, ki ga razpisuje mednarodna frankofonska organizacija Kneževine Monako. Projekt “Egalité des sexes” ali “Enakost med spoloma” nas spodbuja k razmišljanju o enakosti oziroma neenakosti med dekleti in fanti, o pravici do šolanja vseh otrok, o avtonomiji ženskega spola in o vsem kar je povezano z diskriminacijo. Cilj projekta je spodbuditi učence k razmišljanju o neenakosti, s čimer bodo učenci razvijali empatijo in s tem večjo strpnost v družbi. Končni “izdelek” projekta (april 2020) bo pesem v francoščini na temo “Enakost med spoloma”. Sestavili jo bodo učenci 7. in 8. razredov etike ter učenci francoščine (9.a).

Vodja projekta: Petra Kobe Tomič

Dostopnost