SPREMEMBE PRI IZVAJANJU POUKA NA OŠ KOLEZIJA V ČASU OD 19. DO 23. OKTOBRA 2020


    Dragi učenci in spoštovani starši!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije bomo na OŠ Kolezija skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje znanost in šport
vzgojno-izobraževalno delo začasno (od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020) izvajali prilagojeno.
Učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo v skladu z navodili NIJZ izobraževali v prostorih šole (uporaba mask, umivanje rok …),
učenci od 6. do 9. razreda pa se bodo izobraževali na daljavo (spletne učilnice, uporaba ZOOM-a …).
Natančnejša navodila vam bomo še posredovali.
Če menite, da za izvedo izobraževanja na daljavo doma nimate tehničnih pogojev (računalnik, internet), in potrebujete pomoč, vas prosim, da razredniku po e-mailu sporočite, kaj bi za izvedbo takšnega pouka potrebovali.
Učenci od 6. do 9. razreda, ki se bodo v naslednjem tednu šolali na domu, naj jutri (16. 10. 2020) domov odnesejo tudi vse delovne zvezke in gradiva, ki jih imajo sicer shranjene pri učiteljih posameznih predmetov v šoli, saj kasnejši prevzem ne bo mogoč.
V šoli do preklica ne bomo izvajali interesnih dejavnosti, prav tako pa svojih dejavnosti v šolski telovadnici in učilnicah ne bodo izvajali zunanji izvajalci.

V želji, da čas pouka do jesenskih počitnic preživimo čim bolj mirno in da ohranimo zdravje vseh nas, vas lepo pozdravljam.

Nina Triller
Dostopnost