Zaposleni

Elektronski naslovi

Zap. št. Priimek in ime e.naslov
1 Alagić Dijana dijana.alagic@guest.arnes.si
2 Baškovč Bernarda bernarda.baskovc@guest.arnes.si
3 Boj Suzana suzana.boj@oskolezija.si
4 Briški Katja katja.briski@oskolezija.si
5 Brkljač Milan milan.brkljac1@guest.arnes.si
6 Cepanec Ivan ivan.cepanec@oskolezija.si
7 Curk Urška urska.curk@guest.arnes.si
8 Dolinar Tanja tanja.dolinar@oskolezija.si
9 Dobovičnik Eva eva.dobovicnik@oskolezija.si
10 Ekart Viktor viktor.ekart@oskolezija.si
11 Gorišek Eva eva.gorisek@guest.arnes.si
12 Hribar Liljana liljana.hribar@guest.arnes.si
13 Hafner Tina tina.hafner@oskolezija.si
14 Jereb Breda breda.jereb@oskolezija.si
15 Jovanović Branka branka.jovanovic@guest.arnes.si
16 Kastelic Stanka stanka.kastelic@oskolezija.si
17 Kern Metoda metoda.kern@oskolezija.si
18 Kišek Marjeta marjeta.kisek@oskolezija.si
19 Klinc Jolanda jolanda.klinc@oskolezija.si
20 Kobe Tomič Petra petra.kobe-tomic@oskolezija.si
21 Kodela Maja maja.kodela@oskolezija.si
22 Košti Laznik Jerneja jerneja.kosti-laznik@guest.arnes.si
23 Kovačič Mihaela mihaela.kovacic1@guest.arnes.si
24 Krevl Eva eva.krevl@oskolezija.si
25 Križaj-Šmitek Lučka lucka.krizaj-smitek@guest.arnes.si
26 Lajovic Sonja sonja.lajovic@oskolezija.si
27 Lebar Meze Valerija valerija.lebar-meze@oskolezija.si
28 Miklavčič Mateja mateja.miklavcic@oskolezija.si
29 Mlinar Anja anja.mlinar@guest.arnes.si
30 Mojškerc Damjana damjana.mojskerc@guest.arnes.si
31 Petrič Liljana liljana.petric@oskolezija.si
32 Petrun Ana ana.petrun@oskolezija.si
33 Pintarič Petra petra.cankar1@guest.arnes.si
34 Pivk Dejan dejan.pivk@oskolezija.si
35 Pleško Tina tina.plesko@oskolezija.si
36 Podojsteršek Anja anja.podojstersek@guest.arnes.si
37 Ponikvar Urška urska.ponikvar1@guest.arnes.si
38 Ponikvar Lazič Tatjana tatjana.ponikvar@guest.arnes.si
39 Požarnik Vavken Barbara barbara.pozarnik-vavken@oskolezija.si
40 Rankel Petra petra.rankel@oskolezija.si
41 Rozman Tanja tanja.rozman@guest.arnes.si
42 Ružič Natalija natalija.ruzic@oskolezija.si
43 Rupret Kritstina kristina.rupret@oskolezija.si
44 Smolnikar Barbara barbara.smolnikar@oskolezija.si
45 Suhadolnik Nagode Saša sasa.suhadolnik-nagode@oskolezija.si
46 Šeruga Liljana lilijana.seruga@guest.arnes.si
47 Šinkovec Katja katja.sinkovec1@guest.arnes.si
48 Škulj Bogataj Simona simona.skulj-bogataj@oskolezija.si
49 Šoba Živa ziva.soba@oskolezija.si
50 Šolmajer Stropnik Kristina kristina.stropnik@oskolezija.si
51 Taufer Tjaša tjasa.taufer@guest.arnes.si
52 Tegelj Anja anja.tegelj@guest.arnes.si
53 Tekavčič  Eva eva.tekavcic@oskolezija.si
54 Tiran Nelly nelly.tiran@oskolezija.si
55 Triller Nina nina.triller@guest.arnes.si
56 Vadnjal Nada nada.vadnjal@oskolezija.si
57 Vindiš Katja katja.vindis@guest.arnes.si
58 Zidanič Mojca mojca.zidanic@oskolezija.si

 

 

 

RAZREDNIKI IN UČITELJI V PB na razredni stopnji

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU
1. A P1 Nelly Tiran, Eva Dobovičnik Bernarda Baškovč
1. B P5 Anja Podojsteršek, J. Klinc, S. Š.Bogataj Simona Škulj Bogataj
1. C P2 Tina Pleško, J. Klinc, E. Dobovičnik Urška Curk
2. A P3 Liljana Petrič Tjaša Taufer
2. B P4 Mojca Zidanič Barbara Smolnikar
3. A 3 Valerija Lebar Meze Nada Vadnjal
3. B 1 Natalija Ružič Eva Krevl
3. C 2 Barbara Požarnik Vavken Nada Vadnjal, Eva Krevl
4. A 5 Anja Tegelj Viktor Ekart
4. B 4 Kristina Stropnik Šolmajer Branka Jovanovič
5. A 16 Kristina Rupret Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek
5. B 6 Suzana Boj Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek
5. C 18 Mateja Miklavčič Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek

RAZREDNIKI IN SORAZRENIKI na predmetni stopnji

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. A 20 Eva Gorišek Katja Šinkovec
6. B 9 Jerneja Košti Laznik Stanka Kastelic
6. C 12 Maja Kodela Breda Jereb
7. A 15 Petra Rankel Marjetka Kišek
7. B 14 Tina Hafner Sonja Lajovic
7. C ČITAL Petra Kobe Tomič Liljana Šeruga
8. A 17 Metoda Kern Urška Ponikvar
8. B 22 Dejan Pivk Tatjana Ponikvar Lazič
9. A 13 Tanja Dolinar Ana Petrun
9. B 11 Ivan Cepanec Eva Tekavčič

 

UČITELJI NERAZREDNIKI

 

Milan Brkljač
Anja Mlinar
Dijana Alagić (Maja Rebernik Nerat)
Jana Plut
Katja Briški

DRUGI USLUŽBENCI

Vodenje in svetovanje

FUNKCIJA
ravnateljica Nina Triller
pomočnica ravnateljice Katja Briški
svetovalna delavka Mihaela Kovačič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Damjana Mojškerc
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Eva Tekavčič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Ana Petrun
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Urška Ponikvar
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Saša Suhadolnik Nagode
knjižničarka Lučka Križaj Šmitek

 

Administracija

FUNKCIJA
tajnica v VIZ Jožica Marinko
računovodkinja Mojca Lesjak

 

Tehnična služba

DELOVNO MESTO
računalničarka Sonja Lajovic
vodja šolske prehrane Katja Šinkovec
kuhar Gašper Kos
kuhar/hišnik Andrej Stipič
kuhinjska pomočnica Đulsima Ljutić
hišnik Primož Petrič
čistilka Radojka Radić
čistilka Jasnica Begić
čistilka Jela Mešić
čistilka Lazarka Pančić
čistilka Zumreta Redžić
čistilka Senijada Kuburić
čistilka Bojana Ivančič