Zaposleni

RAZREDNIKI IN UČITELJI V PB na razredni stopnji

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU
1. A P1 Nelly Tiran, Eva Dobovičnik Bernarda Baškovč
1. B P5 Anja Podojsteršek, J. Klinc, S. Š.Bogataj Simona Škulj Bogataj
1. C P2 Tina Pleško, J. Klinc, E. Dobovičnik Urška Curk
2. A P3 Liljana Petrič Katja Šinkovec
2. B P4 Mojca Zidanič Barbara Smolnikar
3. A 3 Valerija Lebar Meze Nada Vadnjal
3. B 1 Natalija Ružič Eva Krevl
3. C 2 Barbara Požarnik Vavken Nada Vadnjal, Eva Krevl
4. A 5 Anja Tegelj Viktor Ekart
4. B 4 Kristina Stropnik Šolmajer Branka Jovanovič
5. A 16 Kristina Rupret Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek
5. B 6 Suzana Boj Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek
5. C 18 Mateja Miklavčič Jerneja Košti Laznik, Eva Gorišek

RAZREDNIKI IN SORAZRENIKI na predmetni stopnji

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. A 20 Eva Gorišek Jožica Primc Merzelj
6. B 9 Jerneja Košti Laznik Stanka Kastelic
6. C 12 Katja Vindiš Breda Jereb
7. A 15 Petra Rankel Marjetka Kišek
7. B 14 Tina Hafner Sonja Lajovic
7. C ČITAL Petra Kobe Tomič Liljana Šeruga
8. A 17 Metoda Kern Ana Furlan
8. B 22 Dejan Pivk Tatjana Ponikvar Lazič
9. A 13 Tanja Dolinar Ana Petrun
9. B 11 Ivan Cepanec Eva Tekavčič

 

UČITELJI NERAZREDNIKI

 

Milan Brkljač
Anja Mlinar
Dijana Alagić (Maja Rebernik Nerat)
Jana Plut
Katja Briški

DRUGI USLUŽBENCI

Vodenje in svetovanje

FUNKCIJA
ravnateljica Nina Triller
pomočnica ravnateljice Katja Briški
svetovalna delavka Mihaela Kovačič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Damjana Mojškerc
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Eva Tekavčič
učiteljica za dodatno strokovno pomoč Ana Petrun
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Urška Ponikvar
učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Saša Suhadolnik Nagode
knjižničarka Lučka Križaj Šmitek

Administracija

FUNKCIJA
poslovna sekretarka Jožica Marinko
računovodkinja Mojca Lesjak

Tehnična služba

DELOVNO MESTO
računalničarka Sonja Lajovic
vodja šolske prehrane Katja Šinkovec
kuhar Gašper Kos
kuhar Andrej Stipič
kuhinjska pomočnica Đulsima Ljutić
hišnik Primož Petrič
čistilka Radojka Radić
čistilka Jasnica Begić
čistilka Jela Mešić
čistilka Lazarka Pančić
čistilka Zumreta Redžić
čistilka Senijada Kuburić
čistilka Semira Šarić