PISNI PREIZKUSI

2. ocenjevalno obdobje 2019/20

6. a 6. b 6. c 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9.b
3. 2. – 12. 2.
10. 2. – 14. 2.
17. 2. – 21. 2.
Zimske počitnice
24. 2. – 28. 2.
2. 3. – 6. 3.
9. 3. – 13. 3. 11.3. MAT 11.3. MAT
10.3. SLO (DB) 10. 3. SLO (DB)
16. 3. – 20. 3. 18.3. NEM 18.3. NEM 18.3. NEM 18. 3. – mat 18. 3. MAT 18. 3. MAT  18.3. MAT  18.3. MAT
23. 3. – 27. 3. ZGO (25.3.) ZGO (26.3.) ZGO (23.3.)
24. 3. MAT 24. 3. MAT 24. 3. MAT
30. 3. – 3. 4. 30.3. GEO 30.3. GEO 1.4. GEO TIT 31.3 TIT 2.4 TIT 1.4
6. 4. – 10. 4. TIT (6.4) TIT (6.4) TIT(8.4) 10. 4. ZGO 10. 4. ZGO
7. 4. NAR 7. 4. NAR 7. 4. NAR
13. 4. – 17. 4. 16. 4. SLO (DB) 16. 4. SLO (DB) 16. 4. SLO (DB) 17.4. ZGO 15.4. ZGO 16.4. ZGO TIT 16.4 TIT 17.4
15. 4. SLO 15. 4. SLO 15. 4. SLO
20. 4. – 24. 4. 22.4. GEO 22.4. GEO 21.4.GEO 22. 4. ZGO 22. 4. ZGO BIO (23.4.) BIO (23.4.)
23. 4. TJA 23. 4. TJA KEM(22.4) KEM(22.4)
27. 4. – 1. 5.
Prvomajske počitnice
4. 5. – 8. 5. 6. 5. SLO (DB) 6. 5. SLO (DB) 6. 5. SLO (DB)
11. 5. – 15. 5. 14. 5. TJA 14. 5. TJA
KEM(12.5) KEM(12.5) 20.5. FIZ 21.5. FIZ
18. 5. – 22. 5. BIO (22.5.) BIO (22.5.) 22. 5. SLO (PZ) 22. 5. SLO (PZ)
NAR(22.5) NAR(21.5) NAR(21.5) 20.5. GEO 21. 5. GEO
25. 5. – 29. 5. 29. 5. SLO (PZ) 29. 5. SLO (PZ) 29. 5. SLO (PZ) 27. 5. – MAT 27. 5.  MAT 27. 5. MAT 27. 5.  MAT
29.5. GEO 29.5. GEO
1. 6. – 5. 6. 2. 6. MAT 2. 6. MAT 2. 6. MAT 1.6. -MAT 1.6.  MAT 1.6.  MAT 1.6. FIZ
5. 6. SLO (PZ) 5. 6. SLO (PZ)
8. 6. – 12. 6
15. 6. – 19. 6