RODITELJSKI SESTANKI IN MESEČNE GOVORILNE URE

 

Redne mesečne govorilne ure bodo za razredno stopnjo praviloma  vsak prvi četrtek v mesecu, za predmetno pa praviloma vsak zadnji četrtek v mesecu po razporedu v šolskem koledarju.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA UČITELJE RS, PS IN OPB

 

Prosimo, da na dan govorilnih ur preverite ali bo učitelj v času govorilnih ur dosegljiv. Tel.: 01 283 22 59

UČITELJ DAN URA
Alagić Dijana petek 10.55 – 11.40
Baškovč Bernarda po dogovoru po dogovoru
Boj Suzana po dogovoru po dogovoru
Briški Katja po dogovoru po dogovoru
Brkljač Milan četrtek   8.50 – 9.20
Cepanec Ivan četrtek 9.00 – 9.30
Dobovičnik Eva po dogovoru po dogovoru
Dolinar Tanja sreda 11.45 – 12.15
Ekart Viktor po dogovoru po dogovoru
Gorišek Eva sreda 11.45 – 12.30
Hafner Tina torek 11.00 – 11.30
Jereb Breda četrtek 9.00 – 9.30
Jovanovič Branka po dogovoru po dogovoru
Kastelic Stanka torek 10.10 – 10.40
Kern Metoda petek 10.15 – 10.45
Kišek Marjeta ponedeljek 11.05 – 11.35
Klinc Jolanda po dogovoru po dogovoru
Kobe Tomič Petra četrtek   10.00 – 10.40
Kodela Maja ponedeljek 11.00 – 11.30
Krevl Eva po dogovoru po dogovoru
Lajovic Sonja četrtek 9.00 – 9.30
Lebar Meze Valerija sreda   11. 00 – 11. 30
Miklavčič Mateja po dogovoru po dogovoru
Mlinar Anja četrtek 9.00 – 9.30
Petrič Liljana torek 9.15 – 9.45
Petrun Ana ponedeljek   8.50 – 9.30
Pivk Dejan petek   8.50 – 9.20
Pleško Tina po dogovoru po dogovoru
Ponikvar Urška četrtek 8.15 – 8.45
Ponikvar Lazič Tatjana četrtek 9.00 – 9.30
Požarnik Vavken Barbara po dogovoru po dogovoru
Rankel Petra petek   8.50 – 9.20
Rozman Tanja torek 10.10 – 10.30
Rupret Kristina po dogovoru po dogovoru
Ružič Natalija po dogovoru po dogovoru
Smolnikar Barbara po dogovoru po dogovoru
Suhadolnik Nagode Saša po dogovoru po dogovoru
Šeruga Liljana petek 9.00 – 9.30
Šinkovec Katja petek 11.45 – 12.30
Škulj Bogataj Simona po dogovoru po dogovoru
Šolmajer Stropnik Kristina torek 10.20 – 10.50
Taufer Tjaša po dogovoru po dogovoru
Tegelj Anja torek 9.00 – 9.30
Tekavčič Eva po dogovoru po dogovoru
Tiran Nelly po dogovoru po dogovoru
Košti Laznik Jerneja torek 10.15 -10.45
Vadnjal Nada po dogovoru po dogovoru
Zidanič Mojca torek 10.10 – 10.40